TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chó sói và cáo tranh chỗ trốn

Chó sói chạy trốn đàn chó nhà và định trốn vào rãnh nước. Nhưng trong rãnh nước đã có cáo đang ngồi đó rồi. Cáo nhe răng dọa sói và bảo:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan