TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần văn

Thần Thi Cử là vị thần của bốn ngôi sao đầu trong bảy ngôi sao mà người ta vẫn gọi là Thất Tinh. Thần Thi Cử lệ thuộc thần Văn Chương (Văn thần). Tương truyền rằng sau mười bảy kiếp liên tiếp làm nên được nhiều công trạng phi thường, thần Văn mới được Ngọc Hoàng phong cho chức tước đó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan