TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Một chuyện có thật

- Thật là một câu chuyện rùng rợn! - Mụ gà mái già ở bên làng, nơi diễn ra tấn thảm kịch kêu lên như vậy. Sân khấu của câu chuyện rùng rợn ấy là một cái chuồng gà - Thật tình là đêm qua tôi sợ chẳng dám ngủ một mình. May sao chúng tôi lại đậu đông cả trên cùng một cầu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan