TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ba vị thần tiên kỳ lạ nhất thời cổ đại

Vào thời xa xưa, trước cái thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, thế giới mà chúng ta đang sống bây giờ không có trời, không có đất, không có hoa cỏ, cũng không có động vật, càng không có con người, chỉ có những thần tiên bay qua bay lại.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan