TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cọp hút á phiện

Ở núi Mẫu Sơn, thuộc châu Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xưa kia có một tay bợm ghiền á phiện tên là Điêu Văn Khái. Gần nhà tên Khái, từ mấy tháng qua, ông cọp chúa cứ đi tới đi lui rình rập kiếm mồi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan