TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Agayu - Thần Núi lửa và là chồng của nữ thần Yemoja

Agayu là con trai của Obatala, vừa là anh trai vừa là chồng của Yemoja, và là cha của Shango và Ogun. Ông là vị thần của Núi lửa

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan