TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con Hổ và con Ngựa

Con ngựa có tính huênh hoang, khoác lác, ra khỏi nhà là nó nện bốn cái vó xuống đất, nghe ròn hơn gõ mõ làng, hí váng cả tai hàng xóm. Một hôm trời chưa sáng hẳn, ngựa còn đang ngủ say, chủ nhà đã ra bắt ngựa cưỡi đi chợ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan