TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Linh thú Trầm Nê Ngư

Trầm Nê Ngư là loại linh thú thuộc Ngư Bộ, trong tiếng Hán, "trầm" có nghĩa là chìm đắm, "nê" là bùn lầy. Chúng xuất hiện ở bất kể nơi nào có chúng sinh đang chìm đắm trong thất tình lục dục.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan