TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lời thề nguyện

Ðã hơn một tuần nhật rồi, vị Thánh nữ buồn rầu ủ ê, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, vì mẹ nàng vừa từ biệt cõi đời.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan