TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mồ Côi xử kiện

Ngày xưa một viên quan trấn nọ thấy Mồ Côi thông minh, hoạt bát, liền đưa chàng về hầu điếu đóm. Trong những buổi xử kiện viên quan đều cho Mồ Côi đi theo. Vì vậy dần dần Mồ Côi cũng biết cách xử kiện.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan