TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Những bản trường ca về tộc Nart - The Nart Sagas

Nart là một chủng tộc trong thần thoại một số dân tộc vùng Iran ngày nay, bao gồm Abazin, Abkhaz, Circassian, Ossetian, Karachay - Balkar, và ở một mức độ nào đó là văn hóa dân gian Chechen - Ingush.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan