TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sư tử và Lừa

Một hôm Sư tử kiêu hãnh đi xuống một cánh rừng, các loài thú vật nhìn thấy đều kính cẩn nhường đường cho sư tử, nhưng một con lừa be be buông lời ra một lời nhận xét đầy khinh thị.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan