TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết đền Pác Tạ - Na Hang - Tuyên Quang

Vào thời nhà Trần, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 vào năm 1285, vị tướng giỏi Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật lúc đó đang trấn thủ địa phương Tuyên Quang đã đem lòng ái mộ người con gái một viên tù trưởng địa phương.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan