TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Pesedjet Vĩ Đại

Thần Mặt trời Ra đã tự tạo ra mình, rồi tạo ra các con: nam thần không khí Shu và nữ thần ẩm ướt Tefnut.

Thần Kane

Một trong 3 vị thần đứng đầu trong thần thoại Polynesia sau khi tách rời được Rangi và Papa để sáng tạo thế giới. Ông được coi là "cha đẻ" của các sinh vật sống trên Trái Đất

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan