TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyện Quận Gió

Ngày xưa vào đời vua Lê Thánh Tông, ở kinh thành Thăng Long có một tay siêu trộm. Hắn đã định tâm lấy của ai là thế nào cũng có kết quả. Hắn từng làm cho bọn quan lại và bọn trọc phú mất ăn mất ngủ

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan