TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Những sinh vật bí ẩn

Sinh vật bí ẩn hay sinh vật kỳ bí (tiếng Anh: cryptid bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: κρύπτω/krypto có nghĩa là "bí ẩn") là những sinh vật hay thực vật mà sự tồn tại của chúng đã được nhắc đến nhưng chưa được phát hiện hoặc ghi nhận bởi cộng đồng khoa học.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan