TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quái vật đại dương Ceto

Ceto (tiếng Hy Lạp: Κητώ) vốn là cổ thần biển cả, hiện thân cho tai nạn trên biển và quái vật đại dương. Nàng là con gái Gaia và Pontus, vợ của Phorcys.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan