TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Quái vật người ngựa Tikbalang

Tikbalang là quái vật lai giữa người và ngựa xuất hiện trong văn hóa dân gian của Philippines, được cho là linh hồn của một đứa trẻ bị bỏ rơi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan