TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Phục Hy dậy dân, sáng tạo Bát quái

Phục Hy (4486 TCN-4365 TCN) họ Phong, còn gọi là Thái Hạo là một vị thần trong các thần tích Trung Hoa, ông thường được xem là người đầu tiên và đứng đầu trong các thuyết về Tam Hoàng Ngũ Đế của lịch sử Trung Quốc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan