TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chương 25: Chuyện kể của Sindbad, người đi biển

Anh ở Bagdad mà không biết đây là nhà ngài Sindbad người đi biển chu du nổi tiếng đã từng đi khắp năm châu bốn biển ư?

Chương 28: Chuyến đi thứ ba của Sindbad

Trong cuộc sống nhung lụa, tôi đã quên tất cả những kỷ niệm của bao gian lao khổ ải đã trải qua trong hai cuộc đi trước. Nhưng vì còn đang trong tuổi tráng niên, tôi tháy chán ngán trong cuộc sống an nhàn và say mê với những gian nguy mới mà tôi muốn đương đầu, tôi rờI Bagdad với nhiều thứ hàng có giá trị của địa phƯơng mà tôi cho chuyển tới Balsora.

Chương 30: Chuyến đi thứ năm của Sindbad

cũng hãy còn khá đủ sức hấp dẫn để xua khỏi trí nhớ của tôl tất cả những gian nan khổ ải mà tôi đã từng phải chịu đựng, nhưng không thể làm nhụt lòng ham muốn của tôi là lại lên đường làm những chuyến đi mới. Vì vậy, tôi mua hàng, đóng gói và chất lên xe và cùng với hàng, tôi đi ngay tới một cảng biển gần nhất. Tới đây, để khỏl phụ thuộc vào một truyền trưởng và muốn có một con tàu do mình chỉ huy, tôi dành thời gian cho đóng một tàu riêng và bỏ tiền túi ra trang bị hoàn chỉnh.

3 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan