TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Anh cả và anh hai

Theo tục lệ cổ truyền, đứa con đầu lòng được cha mẹ gọi là con Cả "con thứ nhất." rồi đến con thứ hai "thằng hai." đứa con thứ ba "thằng ba." vân vân.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan