TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Những giai thoại ngông "thấu trời xanh" của Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ một trong những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam, ông là vị quan thanh liêm nổi tiếng với tài trí hơn người nhưng có lối sống tự do và vô cùng ngang tàng, ngạo nghễ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan