TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hồn ma nước Hantu Air

Hantu Air còn có tên là Puaka Air hay Mambang Air, đây là những hồn "ma nước" do những người chết đuối hóa thành.

Hồn ma nước xoáy Hantu Balung Bidai

"Ma nước xoáy" là những hồn ma có hình tấm lưới, có miệng ở mỗi góc, chuyên rình rập bắt và ăn thịt những người đánh cá, hoặc trẻ em tắm hồ vào buổi đêm.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan