TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chầu Mười Đồng Mỏ

Cứ mỗi năm, đúng mồng mười tháng mười một thì thanh la dồn dập, nguyệt cầm ngân vang, đệ tử dâng văn Thánh Chầu:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan