TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hươu bố và hươu con

Một lần hươu con nói với hươu bố:
– Bố ơi, bố vừa to lớn hơn vừa nhanh nhẹn hơn, bố lại có cặp sừng đồ sộ để tự vệ, tại sao bố lại sợ chó?
Hươu bố bật cười và bảo:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan