TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vetala - con quái vật hút máu đáng sợ nhất của Ấn Độ

Vetala trong thần thoại Ấn độ là một linh hồn chuyên chiếm xác người sống và dùng cơ thể đó để đi hút máu con người.

Sinh vật hút máu người Sigbin

Sigbin là sinh vật thường ẩn mình trong đêm tối, và sẽ hút máu con người qua bóng của họ. Nó rất lợi hại trong thuật tàng hình.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan