TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tích con rệp

Thuở xưa, có anh nọ làm nghề làm nhang và bán nhang. Nhang làm ra rất thơm, rất tốt nên Phật trời chú ý tới tài năng của anh ta.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan