TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Họ nhà ếch xin cho chúng một ông vua

Họ nhà ếch cãi cọ nhau và chẳng có ai để phân xử. Chúng bèn cầu xin thượng đế cho một ông vua. Bỗng cành cây khô bên hồ gãy và rơi xuống nước. Chúng thốt lên, chạy tán loạn:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan