TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện Hasan và con chó trắng

Xưa, đã lâu lắm rồi, trong thành Bát Đa có một vị vua tốt bụng và anh minh. Ngài có ba người con trai, con cả tên là Aladin, người con thứ hai là Madjidin và cậu út tên là Hasan.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan