TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bà lão và bình rượu

Một Bà Lão ra vườn và tìm thấy một bình rượu không trước đây đựng đầy rượu ngon lâu năm người ta vứt ở đó mà vẫn còn lưu lại được mùi hương thơm ngát của rượu ngon ấy

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan