TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Giai thoại về Vua Duy Tân - Bậc Minh Vương nhỏ tuổi mang trong mình khí phách lớn


Vua Duy Tân tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh San là vị hoàng đế thứ 11 của nhà Nguyễn lên ngôi từ 1907 đến năm 1916 là con trai thứ 8 của Vua cha Thành Thái và mẹ là bà Nguyễn Thị Định dưới đây là một vài mẩu chuyện về vị vua nhỏ tuổi này.

Nước dơ lấy máu mà rửa

Vua Duy Tân tuy ở ngôi không lâu nhưng lòng yêu nước của ông và lí tưởng đại diện cho dân tộc bị dang dở

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan