TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích chòm sao Bắc Miện (Corona Borealis)

Bắc Miện liên quan đến thần thoại công chúa Ariadne của Crete, nổi tiếng với việc giúp người anh hùng Hy Lạp Theseus đánh thắng Minotaur, một con vật với thân và đầu người thân con bò sống trong mê cung được thiết kế bởi Daedalus. Trong thần thoại, Ariadne kết hôn với thần Dionysus.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan