TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bài thơ Grímnismál trong tập thơ ca Edda

Grímnismál vốn là một bài thơ trong tập Edda. Edda bằng thơ (còn được gọi là Saemundar Edda hoặc Cổ Edda) là tập hợp những bài thơ bằng tiếng Bắc Âu cổ từ bản chép tay Codex Regius tìm thấy ở Iceland.

Cửu giới nằm trên cây tần bì Yggdrasil

Vũ trụ quan trong thần thoại Bắc Âu bao gồm 9 thế giới, đều nằm trên cây tần bì Yggdrasil và được kết nối với nhau bởi rễ cây này. Giữa Asgard và Midgard được nối bởi cây cầu vồng lửa Bifröst.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan