TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vua Ưu Điền với pháp ly dục

Khi Phật còn tại thế, Ưu Điền là niên hiệu của nước tên Câu Lâm. Trong nước có ông triệu phú tên là Mai Hồi Đế, sinh hạ một gái nhan sắc tuyệt vời, trên đời không ai sánh kịp, vì thế song thân tặng cho cô gái cái tên Vô Tỷ

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan