TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mộ vua Đavít

Tám mươi năm trước đây tại một làng thuộc Ba Lan có hai học trò mắc lỗi và họ mong có dịp chuộc lỗi lầm. Hai trò đều khát khao được đến vùng Eret Ixraen, mảnh đất của Chúa. Đặc biệt họ muốn tận mắt thấy mộ của vua Đavít.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan