TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chó, gà trống và cáo

Chó nhà và gà trống rủ nhau đi chu du. Tối đến gà trống lên ngủ trên cây còn chó thu xếp nằm ngay dưới gốc cây đó giữa đám rễ cây. Đến giờ đến khắc, gà trống cất tiếng gáy. N

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan