TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người quỷ - Quỷ người

Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng bán củi sống với nhau ở một nơi nọ. Hàng ngày, người chồng vào rừng kiếm củi đem vào thành bán, kiếm sống qua ngày.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan