TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nhờ nghe Phật pháp khỏi phải tự thiêu

Xưa kia tại nước Bùi Phiến Xá, có một người đàn bà tên Ðề Vi, theo đạo Bà La Môn. Nhà rất giàu, chồng chết không con, phải ở góa một mình không người che chở.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan