TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Johannes trung thành

Xưa kia có một ông vua đã cao tuổi, nằm trên giường bệnh ông nghĩ: "Lần ốm này chắc ta sẽ nằm đây mà đi luôn" nên ra lệnh:
- Gọi Johannes trung thành tới đây cho ta.
Johannes suốt đời trung thành, tận tụy với nhà vua, được nhà vua yêu quý, cũng vì vậy mà có cái tên Iôhanét trung thành.
Khi Johannes tới bên giường bệnh, nhà vua truyền đạt di mệnh:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan