TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hai quan tiền đồng của hồ ly

Ngày trước có một ông già cứ sớm tinh sương lại dậy đi nhặt phân. Một hôm ông thấy ở trong một cồn nhà gác có mấy con hồ ly đang đùa bỡn với nhau. Chúng ham vui quên cả trông con cái, có một con hồ ly con từ trên nhà gác ngã lộn xuống nằm lăn quay ra đất.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan