TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích bà Mã Châu

Những vùng có người Việt gốc Hoa ở Việt Nam ta phần đông đều sùng bái bà Mã Châu, cất chùa mà thờ, gọi nôm na là chùa bà Mã Châu, chùa Bà hoặc chùa Thiên Hậu Thánh Mẫu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan