TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ngọc Hoàng trừng phạt thói tham lam

Một sa di Phật giáo đang cầu nguyện trong chùa. Trong Ngôi chùa bằng gỗ này có bốn bức tượng thiên nữ và một tượng thành hoàng. Thình lình, sa di nghe tiếng chân đi tới. Ông ngẩng đầu lên và thấy một bóng người. Người đó đi gần bên nhưng không thấy sa di, ông ta lại gần tượng thành hoàng, vừa khom mình rất thấp vừa thì thầm:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan