TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Khiển tướng không bằng khích tướng - Giai thoại thám hoa Vũ Công Tể

Thời còn trẻ tuổi, thám hoa Vũ Công Tể vì hoàn cảnh neo bần, đành phải bằng lòng nhận một chức quan nhỏ ở đất Sơn Nam. Một người bạn tên là Bùi Sĩ Tiêm đến thăm bèn góp ý:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan