TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chú bé thành thật hay những hạt thóc giống

Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan