TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Công chúa Ly Cấu

- Em cài thêm hoa lên mái tóc cho ta.
- Chà Công chúa đẹp quá!
Hoa Nô thốt ra câu nói ấy trong khi nàng cúi xuống cài đôi chim sẻ nạm toàn kim cương lên đôi cẩm hài của Công chúa

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan