TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chiếc tù và biết hát

Ngày xửa ngày xưa, có nạn lợn rừng phá làng phá xóm tại một đất nước kia. Với hai chiếc răng nanh dài nhọn nó xục ủi hết cả ruộng đồng hoa màu, lúa má của nông dân, không những thế nó còn húc chết nhiều người. Nhà vua cho truyền báo trong dân, ai giải thoát cho đất nước khỏi cảnh ấy sẽ được trọng thưởng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan