TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nerites người tình nam của thần Poseidon

Nerites là một mỹ nam ngư với vẻ đẹp sắc nước hương trời. Theo Aelian, Nerites đã không bao giờ được đề cập bởi các nhà thơ sử thi như Homer và Hesiod, nhưng là một nhân vật thông thường trong văn hoá dân gian.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan