TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần sông Hằng - Ganga

Đối với những người theo đạo Hindu, sông Hằng tức là Ganga là một dòng sông thiêng, ai tắm trên dòng sông này sẽ được giảm nhẹ các tội lỗi trong đời và có thể tự giải thoát bản thân khỏi sinh tử luân hồi, người chết sau khi hỏa táng cũng thường được rắc tro cốt xuống sông Hằng với niềm tin rằng linh hồn người chết sẽ được lên thiên giới. Dòng sông được nhân cách hóa như một nữ thần, được người theo Hinđu Giáo thờ phụng. Đó là nữ thần Ganga.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan