TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Atula Rahu - truyền thuyết sao La Hầu, sao Kế Đô

Trong thần thoại Hindu, Rahu, phiên âm tiếng Việt thành La Hầu, là một con rắn thi thoảng lại nuốt mặt trời hay mặt trăng gây ra hiện tượng thiên thực.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan