TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hành trình đi tìm cha của Télémaque

Nữ thần Athéna vô cùng hồ hởi. Nàng lập tức bay ngay từ đỉnh Olympe cao ngất xuống hòn đảo Ithaque, quê hương của người anh hùng có nghìn mưu trí Ulysse. Nàng giả dạng là một người khách lạ, vua của xứ Taphos, tên là Mentès đi vào cung điện của Ulysse.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan